fbpx
info@erhansafak.com.tr - 0224 234 09 00

Katıldığı Kongreler

 1. III. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Sempozyumu, ‘Rinoplasti’,  16-20 Ocak 1987, Bursa.
 2. Mediterranean Surgical Meeting, 13-17 Haziran 1987, İstanbul. (Bir adet bildiri ile)
 3. The Sixth Congress of the Europen Section – International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, 3-6 Eylül 1989, İstanbul.
 4. The Fifth Congress of the Asian Pasific Section – International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery, 7-10 Eylül 1989, İstanbul
 5. XII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 1990, Kuşadası, İzmir. (4 adet bildiri, 3 adet poster ile)
 6. VI. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 6-10 Mayıs 1991, Sorgun, Antalya. (Bir adet poster ile)
 7. X. Aktif Şakir Şakar Günleri, ‘El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Eğitim Toplantısı’, 7-8 Haziran 1991, İstanbul.
 8. XIII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 23-25 Ekim 1991, Nevşehir. (6 adet bildiri ile)
 9. Türk Plastik Cerrahi Derneği’nin Marmara Bölgesi Eğitim Toplantıları, 1992, İstanbul.
 10. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı seminer günü, ‘El Defektlerinin onarılmasında güncel yöntemler’, 4 Mart 1992, Ankara.
 11. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı ‘Orbita Cerrahisi’ Sempozyumu, 22-25 Nisan 1992, Adana.
 12. ‘Silikon Meme Protezleri’ Sempozyumu, 18 Mayıs 1992, İzmir.
 13. VII.. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 31 Mayıs – 5 Haziran 1992, Kuşadası, İzmir. (Bir adet poster ile)
 14. ‘Miniplate Osteosynthesis in the Maxillofacial Region’ Sempozyumu, 2-3 Ekim, 1992, İstanbul.
 15. Türk Oftalmoloji Derneği ‘Oküloplastik Cerrahi’ Sempozyumu, 17 Aralık 1992, Uludağ, Bursa.
 16. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Bilimsel Günleri, 18-21 Mart 1993, Uludağ, Bursa.
 17.  III. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, 17-18 Mayıs 1993, Nevşehir.
 18. VIII. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Belek, Antalya. (Bir adet poster ile)
 19. XV. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 1993, İstanbul.
 20. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII: Ulusal Kongresi, 27-30 Ekim 1993, Marmaris. (Bir adet poster ile)
 21. Malign Melanom Sempozyumu, 5-6 Mayıs 1994, İstanbul.
 22. International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, 24-28 Eylül 1994, İzmir (1 adet bildiri, 1 adet poster ile)
 23. XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994, Ankara (1 adet bildiri ile)
 24. ‘Doku Genişleticiler’ Sempozyumu, 23-26 Şubat 1995, Ilgaz, Kastamonu (1adet bildiri ile)
 25. I. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 3-4 Haziran 1995, İstanbul.  (2 adet bildiri ile)
 26. X. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 5-10 Haziran 1995, Antalya. (Bir adet poster ile)
 27. XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. (1adet bildiri ile)
 28. El Cerrahisi Simpozyumu,13-14 Mayıs 1996, İstanbul.
 29. Physicians For Peace and Interplast Türkiye Society, 1-5 Haziran 1996,Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 30. Marmara Tıp Günleri, 16-19 Eylül, İstanbul.
 31. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997, Antalya.
 32. II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 1997, İstanbul.
 33. Uludağ’98 Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kış Sempozyumu, 9-12 Mart 1998, Uludağ.
 34. Estetik Plastik Cerrahi Derneği, III. Ulusal Kongre ve 1. Eğitim Kursu, 21-24 Nisan 1998, İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
 35. Estetik Plastik Cerrahi Derneği, IV. Ulusal Kongre, 10-12 Ekim 1998, Gazi Üniv. Tıp Fakültesi, Ankara.
 36. 6. Türk El Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 1998, Bursa
 37. 12.Congress Of The International Confederation For Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 27Haziran – 2 Temmuz 1999, San Francisco, California.
 38. XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 Eylül – 1 Ekim 2000, İzmir.
 39. XXIII. Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27-30 Eylül 2001, İstanbul.
 40. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 20-23 Mart 2003, Kartalkaya, Bolu.
 41. Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu, 11-15 Mayıs 2005, İstanbul.
 42. IMCAS Cosmetic Botulinum Toxin Master Course, 2005, May 28-29, Paris, France
 43. The ASAPS Aesthetic Meeting, 2006,  April 21-25,  Orlando, USA
 44. Estetik Plastik Cerrahi Derneği , 10. Ulusal Kongre ve Estetik Meme Cerrahisi Kursu, 19-21 Haziran 2006, İstanbul.
 45. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül 2006, Ankara.
 46. Estetik Plastik Cerrahi Derneği,  11. Ulusal Kongre ve Yüz Estetik Cerrahisi Kursu, 18-20 Haziran 2007, İstanbul.
 47. 5. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri; Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Sempozyumu, 30 Mayıs – 1 Haziran 2008, İ.Ü., İstanbul.
 48. Estetik Plastik Cerrahi Derneği,  12. Ulusal Kongre ve Vücut Şekillendirme Cerrahisi Kursu,  15-18 Haziran 2008, İstanbul.
 49. 13. Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & ISAPS Course, 19-22 Haziran 2009, İstanbul.
 50. IV. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Bursa.
 51. Estetik Plastik cerrahi Derneği 14. Ulusal kongre, 17-20 Haziran 2010, İstanbul
 52. Anti-Aging Medicine World Congress, 2011, March 24-26 , Monte Carlo, Monaco
 53. 3rd international Eurasian Aesthetic Surgery Course, 24-26 June 2011, İstanbul
 54. Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı, 25 Kasım 2011, İstanbul
 55. Anti-Aging Medicine World Congress, 2012, March 29-31 , Monte Carlo, Monaco
 56. Implant ile Meme Onarımı Toplantısı, 13 Nisan 2012, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul
 57. 10 th International Course, Advances in Plastic and Aesthetic Surgery, 2012, November 9-10,   Barcelona, Spain
 58. IMCAS Annual Meeting 2013, January 31-February 3, Paris, France
 59. The ASAPS Aesthetic Meeting, 2013,  April 11-16,  New York, USA
 60. Allergan Medical Institute Supporting Excellence in Facial Aesthetic 02.06.2015 İstanbul
 61. 7th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course 8 3rd İstanbul Advenced Rhinoplasty Course 18-21 June 2015
 62. The Cutting Edge Aesthetic Surgery Symposium The Waldorf Astoria Hotel New York December 1,2,3 2016
 63. AMWC Aesthetic & Anti Aging Medicine World Conqress Monte Carlo Principality of Monaco April 6,7,8 2017
 64. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı 11-14 Ekim 2017